Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal cystektomi med anleggelse av ortotopt blæresubstitutt ad modum Studer

Gjennomføring

 • Ved hjelp av langt midtlinjesnitt gjøres åpning av buken eller man gjør operasjonen med robot med fjerning av urinblære og lymfeknuter før man gjør urinavledning.
 • Tarmpaketet mobiliseres i kranial retning
 • Indentifiser urinledere på begge sider og sett disse av mot blæren
 • Biopsi av begge urinledere sendes til frysesnitt
 • Peritoneum åpnes rundt blæren
 • Gå i midltlinjen og finn sjiktet mellom blære og rectum
 • Vesikalarteriene settes av med klips og kuttes
 • Gå fortil og åpne endopelvine bekkenfascie

Fjerning av hovedpreparat

 • Hos menn frigjøres forsiktig nevrovaskulære bundle på hver side av prostata fra prostata ved hjelp av en skarp saks, og det tilstrebes nervebesparende teknikk for å bevare mest mulig ereksjonsevne
 • Hos kvinner tilstrebes å bevare mest mulig lengde av skjede
 • Gå så bak mot urinblæren. Hold litt god margin inntil preparatet er løsnet
 • Ta biopsi av urinrør som legges på formalin

Ileakalt lymfeknutedisseksjon bilateralt

 • Tøm først fossa obturatorius begge sider
 • Gå så foran iliakakarene og lateralt ut mot nervus ilioinguinalis
 • Frilegg arteria iliaka interna og iliaka communis opp til nivå med aorta bifurkaturen

Anleggelse av reservoar (ad modum Studer)

 • Tunneler venstre urinleder og fest denne til høyre
 • Sjalt ut cirka 55 cm av distale tynntarm, distal ende cirka 30 cm fra coecalporten
 • Spalt først mesenteriet i den ene enden av tarmstykket
 • Mål korrekt lengde opp
 • Spalt så mesenteriet i den andre enden før begge endene settes av med suturapparat
 • Gjenopprett tarmkontinuteten med en-side til-side anastomose med suturapparat
 • Sy over og forsterk klipsene
 • Fest urinlederene til det utsjaltede tarmstykket og legg opp pigtailkatetere til nyrebekken begge sider
 • Detubuler distale 45 cm av utsjaltet tarmsegment
 • Anlegg et reservoar ad modum Studer med fortløpende sutur
 • Anlegg en anastomose mellom urinrørsstumpen og det mest caudale punkt på reservoaret med avbrutte suturer over et Foleykateter nr 18
 • Test anastomosen for eventuell lekkasje ved hjelp av 60 ml sprøyte med Natriumklorid 9 mg/ml
 • Legg inn et dren i abdomen og legg pigtailkateterene ut
 • Lukk buken med monofilamentær fortløpende sutur

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020