Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal cystektomi med anleggelse av ortotopt blæresubstitutt ad modum Studer

Utstyr

  • Kirurgisk laparatomibrikke
  • Bookwalters hake
  • Pigtailkatetere Ch. 7–9, 2 stykker  
  • Eventuelt robot

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020