Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Strålebehandling ved kreft i urinblæren

Strålebehandling kan gis som kurativ- eller palliativ behandling.

De viktigste prognostiske faktorer med henblikk på effekten av strålebehandling vil være svulstens utbredelse (T-stadium), grad (lavgradig eller høygradig), nivå av hemoglobin i blodet før behandling, samt pasientens generelle allmenntilstand.

Kurativ strålebehandling

Kurativ strålebehandling kan gis preoperativt, postoperativt eller som radikal behandling til pasienter med muskelinfiltrerende kreft uten påvist spredning til lymfeknuter eller fjernmetastaser.

Strålebehandling preoperativt inngår ikke i noe standardopplegg, men gjøres for å redusere svulsten og dermed gjøre helt eller delvis fjerning av urinblæren teknisk lettere. Dette vil også redusere risikoen for å spre kreftceller under operasjon med fare for etablering av nye svulster.

Ved lokalt tilbakefall etter cystektomi kan det vurderes strålebehandling, men per i dag viser ingen studier gevinst ved supplerende strålebehandling etter cystektomi.

Kurativ strålebehandling overveies ved:

  • små kreftsvulster med begrenset innvekst i muskel (T2).
  • tilfeller der pasientens allmenntilstand gjør at blæren ikke kan eller bør fjernes fullstendig.
  • de tilfeller pasienten selv ikke ønsker å fjerne urinblæren på grunn av redusert livskvalitet.

Hos pasienter hvor man tilstreber kurasjon med strålebehandling, tas vevsprøver fra svulstområdet etter gjennomført behandling. I Norge anvendes hovedsakelig ekstern strålebehandling, brakybehandling er ikke vanlig.

Ekstern strålebehandling gis på grunnlag av CT-basert doseplan. Spesielle hensyn må tas for å redusere bestråling mot tarm, men det tas også hensyn til organbevegelse når strålefeltene planlegges. Behandlingforløpet er daglige behandlinger med en dose på 2 Gy x 32, det vil si totaldose 64 Gy. I de seneste årene forsøkes det ofte å gi ukentlig cisplatin som tilleggsbehandling i forbindelse med strålebehandlingen. Dette forutsetter imidlertid god allmenntilstand og god nyrefunksjon.

Palliativ strålebehandling

Strålebehandling med lindrende hensikt kan tilbys pasienter der svulsten ikke teknisk er tilgjengelig for operasjon. Behandlingen vil redusere problemet med blødning og smerter hos pasienten.

Teknikk og dosering/antall behandlinger kan variere ut fra pasientens tilstand og svulstens biologiske vekst. Alternativt behandlingsforløp kan være 2 Gy x 25, 3 Gy x 10, 4 Gy x 5 eller 7 Gy x 3. Palliativ strålebehandling ved spredningssvulster vil variere avhengig av hvor spredningssvulstene sitter og hensikt med behandlingen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020