oncolex logo
Utskriftsdato 6.6.2020

Symptomer ved kreft i urinblæren

De vanligste tumortypene i blæren gir symptomer tidlig, og blæren er lett tilgjengelig for endoskopisk undersøkelse og behandling. 10 % av alle pasienter med kreft i urinblæren utvikler i tiden etter diagnostisering kreft i andre deler av urinveiene.

Kreft i urinleder og nyrebekken er ikke like lett påviselig og symptomer kan komme senere i forløpet. Kreft i dette området diagnostiseres derfor ofte senere i sykdomsforløpet.

Hovedsymptomer er makroskopisk hematuri med eller uten ulike former for vannlatningsproblemer ved tumorlokalisering i blæren. Ved lokalisering i de øvre urinveier er kolikksmerter det dominerende symptom i tillegg til hematuri. 

Ved avansert urotelkreft kan pasienten, i tillegg til kolikksmerter, få symptomer fra allerede oppståtte metastaser; ryggsmerter og generell svekket almenntilstand.