oncolex logo
Utskriftsdato 15.8.2020

Spredningsmønster for kreft i urinblæren

Prinsipielt kan urotelkreft i alle stadier gi metastaser til andre organer. De mest maligne (grad 3) metastaserer tidligere enn grad ≤ 2. Høyt stadium i lokaltumor (T ≥ 2) metastaserer hyppigere enn superfisielle (T ≤ 1).

WHO-grad 1-tumorer kan bli store og vokse lokalt infiltrerende. De har stor tendens til å residivere, men metastaserer nesten aldri til andre organer.

WHO-grad 2-tumorer vokser langsomt lokalt, men infiltrerende i mukosa (T1) og videre gjennom basalmembranene og inn i blæremuskulaturen, gjennom denne og ut i fettvev eller inn i naboorganer (T ≥ 2). Den kan gi spredning fra den har blitt infiltrerende (T ≥ 1), men det er først når den har blitt muskelinfiltrerende at faren for metastaser øker. Jo dypere infiltrasjon lokaltumor har, desto hyppigere foreligger metastaser.

WHO-grad 3 er den mest aggressive tumortypen og er tilnærmet alltid infiltrerende (T ≥ 1) på diagnosetidspunktet. Den blir ikke nødvendigvis særlig stor lokalt, men vokser raskt infiltrerende i dypet av organveggen og tilgrensende naboorganer. Den gir spredning til både regionale lymfeknuter og fjernmetastaserer tidlig. Metastasering skjer hematogent eller lymfogent til pelvine og retroperitoneale lymfeknuter, med fjernspredning  til lunge, skjelett og lever.

Metastaseringen skjer hematogent til alle organer, hyppigst til lunger, lever og skjelett eller lymfogent til regionale lymfeknuter i bekkenet og videre til retroperitoneale lymfeknuter.