Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Referanser til kreft i urinblæren

  1. EAU Guidelines on Non-muscle-invasive Bladder Cancer, 2015,  M.babjuk (chair) et al.
  2. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk behandling og oppfølging av blærekreft (2013), Helsedirektoratet
  3. TNM Atlas. Illustrated Guide to the TNM/pTNM Classification of Malignant Tumours. 7th Edition 2009.
  4. Cancer in Norway 2018, Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Research. Oslo, Norway
  5. Lopez-Beltran A, Sauter G, Gasser T, et.al., Tumours of the Urinary System. In Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA (eds). WHO Classification of Tumours: Pathology and Genetics of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs. Lyon: IARC Press, 2004.
  6. Murphy WM, Grignon DJ and Perlman EJ. ATIP Atlas of Tumor Pathology. Series 4. Tumors of the kidney, bladder and related urinary structures. AFIP, Washington DC 2004.
  7. Epstein JI, Reuter VE and Amin MB. Biopsy interpretation of the bladder. Lippincott Williams & Wilkins, 2.ed. 2010

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020