oncolex logo
Utskriftsdato 6.8.2020

Differensialdiagnoser ved kreft i urinblæren

De fleste symptomer fra urinveiene er forårsaket av benigne lidelser. Det forekommer ingen kreftspesifikke symptomer.

Makroskopisk hematuri uten andre symptomer utredes på mistanke om malign tumor, men forekommer også ved:

  • blødning fra vener på prostata ved benign prostatahyperplasi (BPH)
  • nyrebekkenstener
  • blærestener
  • nyrekreft med gjennomvekst til nyrebekken
  • mikrohematuri ved kroniske infeksjoner i nyrer/urinveier

Vannlatingsplager er vanlig ved:

  • cystouretritter - mange av symptomene kan forekomme ved BPH
  • hormonbetinget dysuri hos kvinner i/etter menopause.