Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved kreft i urinblæren

De fleste symptomer fra urinveiene er forårsaket av benigne lidelser. Det forekommer ingen kreftspesifikke symptomer.

Makroskopisk hematuri uten andre symptomer utredes på mistanke om malign tumor, men forekommer også ved:

  • blødning fra vener på prostata ved benign prostatahyperplasi (BPH)
  • nyrebekkenstener
  • blærestener
  • nyrekreft med gjennomvekst til nyrebekken
  • mikrohematuri ved kroniske infeksjoner i nyrer/urinveier

Vannlatingsplager er vanlig ved:

  • cystouretritter - mange av symptomene kan forekomme ved BPH
  • hormonbetinget dysuri hos kvinner i/etter menopause.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020