oncolex logo
Utskriftsdato 5.8.2020

Årsaker til kreft i urinblæren

Årsaken er i de fleste tilfeller uklar, men det er kjent at krefttypen tidligere var en yrkesrelatert sykdom ved enkelte kjemiske arbeidsplasser før miljøkontroller ble etablert (male- og fargeindustri). 

Enkelte medikamenter mistenkes for å ha en ugunstig effekt med tanke på utvikling av sykdommen. Molekylærbiologiske teknikker har påvist mutasjoner på kromosom 9 og 17, som vesentlige etiologiske og prognostiske faktorer for utvikling av urotelkreft.

Karsinogener 

Det er sannsynlig at forurensning av forskjellig slag inneholder karsinogener som skilles ut i urinen, og påvirker urotelcellene til å danne mutante celler. Urinblæren, der urinen lagres lengst, er klar det hyppigste lokaliseringsområdet for primærtumor.

Røyking

Urotelkreft diagnostiseres oftere hos røykere/ tidligere røykere. Hos storrøykere forekommer aggressiv sykdom hyppigere.

Kronisk irritasjon/infeksjon

Kronisk irritasjon av urotelet i form av konkrementer og kroniske infeksjoner (spesielt Bilharzia) kan utvikle kreft. I disse tilfellene utvikles plateepitelkreft.

Tidligere strålebehandling/kjemoterapi 

Pasienter som i ung alder har fått strålebehandling mot blæreregionen og/eller kjemoterapi som ledd i en behandling av annen krefttype (sarkom, testikkelkreft, gynekologisk kreft), har økt risiko for utvikling blærekreft på sikt.