Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av kreft med ukjent utgangspunkt

Vanligvis følges pasienten opp på lokalsykehus eller av primærlege etter behov. Ved cellegiftbehandling bør vurdering av effekt gjøres etter to-tre kurer. Livskvalitet bør inngå som et vesentlig moment i vurdering av nytte.

Man bør ved denne pasientgruppen være oppmerksom på den økte psykiske belastningen som følge av at utredningen kan ha tatt lang tid, at behandlingen gis med lavere treffsikkerhet enn vanlig, og at prognosen generelt er dårlig. Både pasient og pårørende kan derfor ha behov for spesielt god psykososial oppfølgning.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020