Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Finnålsbiopsi, non-aspirasjonsteknikk

Gjennomføring

Pasienten sitter eller ligger på undersøkelsesbenken, alt etter hva som gir beste resultat.

 • Vask innstikkstedet med klorhexidin 1 mg/ml uten farge.
 • La huden tørke.
 • Palper knuten/tumoren.
 • Finn beste posisjon for punksjonen.
 • Fiksér lymfeknuten/tumoren mellom fingrene.
 • Stikk raskt gjennom huden med en kanyle.
 • Stikk litt fram og tilbake med kanylen i knuten i forskjellige retninger (cirka 2–3 bevegelser/sekund).
 • Når (etter 3–4 sekunder) materialet kommer til syne øverst i kanyleovergangen tas kanylen ut.
 • Legg en kompress på innstikkstedet dersom det trengs.
 • Koble kanylen til en sprøyte opptrukket med luft.
 • Sprut forsiktig ut materialet fra kanylen på objektglasset.
 • Dersom mistanke om lymfom eller tumor er vanskelig å vurdere legg eventuelt noe materiale opp i RPMI-glasset ved ny punksjon (til flowcytometrisk-/molekylær undersøkelse m.m. Hvilke type undersøkelser avgjøres etter mikroskopisk undersøkelse)
 • Stryk ut prøvematerialet med objektglass.
 • Tørk materialet under en vifte eller føner.
 • Farging: fikseringsvæske med metanol + haemacolour + skylling i vann  
  • 5 dypp i fikseringsvæske. La løsningen dryppe av på papir.
  • 3 dypp i fargeløsning 1.
  • 6 dypp i fargeløsning 2. La løsningen dryppe av på papir.
  • Skyll i to kar med rent vann.
 • Undersøk preparatet i mikroskopet med 10- eller 20-objektiv.   

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020