Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Finnålsbiopsi, non-aspirasjonsteknikk

Utstyr

 • 1 x 20 ml sprøyte opptrukket med luft
 • Kanyler, størrelse avhengig av lesjonen  
 • Klorhexidin uten farge, 1 mg/ml
 • Usterile hansker
 • 3–4 objektglass
 • 3–4 dekkglass
 • RPMI-medium
 • Etiketter til merking av objektglass og RPMI-glass
 • Fargevæsker (haemacolour)
 • Vann til skylling
 • 6 kar til farging/skylling
 • Tupfere
 • Plaster
 • Vifte eller hårføner til tørking av preparater
 • Mikroskop, 10 eller 20-objektiv
 • Undersøkelsesbenk

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020