Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av kreft med ukjent utgangspunkt

De fleste pasienter viser seg å ha et karsinom med ukjent utgangspunkt. Andre svulster kan være svært vanskelig å klassifisere. Noen av kreftformene vil være følsomme for cytostatikabehandling, men flere studier har konkludert med at kjemoterapi ikke øker overlevelsen for pasienter med kreft med ukjent utgangspunkt. Realistisk nytte av behandling er som oftest symptomlindring og bedring i livskvalitet, men kun en beskjeden overlevelsesgevinst hos pasienter med gode prognostiske tegn. 

 ESMO (European Society for Medical Oncology) har utarbeidet et forslag tilpasset den enkelte pasient med diagnosen ukjent utgangspunkt basert på histologi og utbredelse (6,7

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020