Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved kreft med ukjent utgangspunkt

Kreft med ukjent utgangspunkt i hode- og halsområdet strålebehandles som ved primær hode- og halskreft, og kan ha kurativ intensjon. Epifarynx inngår alltid i strålefeltet.

Palliativ stråleterapi er for øvrig aktuelt ved symptomgivende metastaser, og gis vanligvis som en enkeltfrasjon a 8 Gy, eller fraksjonert over to uker, 3 Gy x10.

Behandlingens hensikt:

  • smertelindring
  • lokal kontroll
  • frakturprofylakse
  • forebygge nevrologisk utfall

Stereotaktisk strålebehandling (15-25 Gy x 1) mot hjerne er aktuelt ved 1-3 hjernemetaser med største diameter < 4 cm. Strålebehandling bør fraksjoneres avhengig av forventet levetid, lokalisasjon, feltstørrelse og eventuelt antatt diagnose (antatt strålesensitivitet).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020