Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved kreft med ukjent utgangspunkt

Aktuell kirurgi ved metastaser til ryggsøylen er i hovedsak laminektomi, dekompresjon og spondylofiksjon. I det perifere skjelett kan det være aktuelt med ortopedisk kirurgi ved manifeste frakturer, truende frakturer og ved noen tilfeller av smerter.

Ved enkeltmanifestasjon av metastase (for eksempel en lymfeknutestasjon eller en solitær hjernemetastase) kan kirurgi vurderes.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020