oncolex logo
Utskriftsdato (28.1.2020)

Kirurgi ved kreft med ukjent utgangspunkt

Aktuell kirurgi ved metastaser til ryggsøylen er i hovedsak laminektomi, dekompresjon og spondylofiksjon. I det perifere skjelett kan det være aktuelt med ortopedisk kirurgi ved manifeste frakturer, truende frakturer og ved noen tilfeller av smerter.

Ved enkeltmanifestasjon av metastase (for eksempel en lymfeknutestasjon eller en solitær hjernemetastase) kan kirurgi vurderes.