oncolex logo
Utskriftsdato 11.12.2019

Symptomer ved kreft med ukjent utgangspunkt

Symptomer og sykdomstegn er avhengig av metastasens lokalisasjon. Aktuelle symptomer kan være:

  • en kul i aksille, lyske eller på hals
  • trykk/økende omfang av abdomen (ascites)
  • tungpustethet
  • smerter i skjelett
  • hodepine
  • kvalme
  • adferdsendringer
  • eventuelt epileptiske anfall

Allmenne symptomer som ofte ses hos denne pasientgruppen er anoreksi, vekttap og fatigue.