oncolex logo
Utskriftsdato 11.12.2019

Stadier ved kreft med ukjent utgangspunkt

Kreft med ukjent utgangspunkt er en metastatisk sykdom, og det skilles mellom en enkelt metastase og multiple metastaser.

Fjernmetastaser (M)

MX–Fjernspredning kan ikke vurderes

M0–Ingen fjernmetastaser

M1–Fjernmetastaser