Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved kreft med ukjent utgangspunkt

Kreft med ukjent utgangspunkt er en metastatisk sykdom, og det skilles mellom en enkelt metastase og multiple metastaser.

Fjernmetastaser (M)

MX–Fjernspredning kan ikke vurderes

M0–Ingen fjernmetastaser

M1–Fjernmetastaser

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020