oncolex logo
Utskriftsdato 20.8.2019

Spredningsmønster for kreft med ukjent utgangspunkt

Spredning kan skje hematogent, lymfogent eller lokalt der primærtumor er tilbakedannet.