oncolex logo
Utskriftsdato 11.12.2019

Spredningsmønster for kreft med ukjent utgangspunkt

Spredning kan skje hematogent, lymfogent eller lokalt der primærtumor er tilbakedannet.