oncolex logo
Utskriftsdato 6.7.2020

Histologi ved kreft med ukjent utgangspunkt

Patologisk vurdering er meget sentralt ved utredning av kreft med ukjent utgangspunkt. Det er ofte en stor utfordring å vurdere opprinnelsen av en tumor ut fra mikroskopisk bilde. Krefttypene har ofte et identisk utseende til tross for at de har opprinnelse i forskjellige organer.

Fordeling av histologiske typer (2):

  • Høyt og middels differensierte adenokarsinomer (50 %)
  • Lite differensierte karsinom med eller uten adenokarsinomtrekk (30 %)
  • Plateepitelkarsinomer (5 %)
  • Lavt differensierte maligne svulster/anaplastiske svulster (5 %)  

Lysmikroskopibilde av tumorvekst i lymfeknute. Klikk for større bilde. Lysmikroskopibilde av tumor i lungesekk. Klikk for større bilde. Lysmikroskopibilde av solid voksende tumor i lymfeknute.  Klikk for større bilde.

Spesialanalyser som immunhistokjemi kan i en del tilfeller ha betydning for den histologiske vurdering.

Noen markører er høyt spesifikke, for eksempel:  MelanA for malignt melanom, PSA for prostata og thyreoglobulin for skjoldbruskkjertel.  Det er også noen kombinasjoner av markører som gir sterk indikasjon for noen spesielle typer kreft. I enkelte tilfeller kan man ikke identifisere primærtumor til tross for bruk av mange forskjellige teknikker.

Molekylære teknikker som bygger på genanalyse kan muligens gi bedre presisjon i fremtiden.