Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til kreft med ukjent utgangspunkt

Årsaken til at primærtumor er vanskelig eller umulig å finne kan ha forskjellige forklaringer.

  • Primærtumor tilbakedannes spontant, men de metastatiske cellene er levedyktige, danner tumorer og gir etter hvert symptomer.
  • Primærtumor avgir metastatiske celler kontinuelig og i en så stor grad at det ikke vil skje en nettovekst av selve tumor. Tumor forblir liten og vanskelig detektbar. De metastatiske manifestasjoner vokser og gir symptomer.
  • Det finnes ingen egentlig primærtumor, men inntrykket av metastase skyldes at normale celler på feil plass gjennomgår malign transformering. Eksempler kan være epiteliale celler eller nevusceller i lymfeknuter.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020