Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft med ukjent utgangspunkt

Ved kreft med ukjent utgangspunkt er det påvist metastase, men primærtumor er ikke identifisert tross grundig gjennomført utredning.

I Norge brukes ofte begrepet "origo incerta" i stedet for kreft med ukjent utgangspunkt, mens i litteraturen er det vanlig å benytte begrepet "cancer of unknown primary site" (CUP).

Forekomsten av kreft med ukjent utgangspunkt er redusert betydelig over de siste årene, og i Kreftregisterets oversikt over 2010 hadde bare cirka 1,5 % av alle maligne sykdommer denne klassifikasjonen. Hos barn utgjør tilstanden < 1 % av alle krefttilfeller.

Pasientgruppen er heterogen og det er store variasjoner med hensyn til sykdomsbilde og hvilken histologi tumor har (1). I et upublisert norsk materiale (Gundersen og medarbeidere) fant man at de vanligste lokalisasjoner for påviste metastaser er:

  • lymfeknuter (36 %)
  • abdomen (20 %)
  • lunge/pleura (9 %)
  • sentralnervesystemet (8 %)

Studier har vist at obduksjon kan avdekke origo hos tre av fire pasienter. Hyppigste utgangspunkt er lunge (27 %), bukspyttkjertel (24 %), lever/galleveier (8 %), nyre eller binyre (8 %), tykk- og endetarm (7 %), kjønnsorganer (7 %) og magesekk (6 %) (2).

Kreft med ukjent utgangspunkt kan gi en økt psykisk belastning i forhold til andre kreftdiagnoser, både fordi utredningen ofte kan ta lang tid, fordi mange spørsmål blir stående ubesvart, og fordi behandlingen blir mindre spesifikk enn ved en kjent diagnose. Det er derfor grunn for å være oppmerksom på det økte psykiske stresset denne usikkerheten gir, og gi god støttebehandling med det in mente.

Forekomst

I Norge er forekomsten redusert fra 770 pasienter i år 2000 til 319 tilfeller i år 2018. Det var 148 menn og 171kvinner som fikk denne diagnosen  i 2018.

Median alder er cirka 60 år.

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft med ukjent utgangspunkt, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av kreft med ukjent utgangspunkt, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020