Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ano-/rektoskopi med ultralyd

Forberedelser

 • Faste eller endring av kosthold er ikke nødvendig.
 • Tarmen tømmes med klyx samme dag, eventuelt med Toilax® 2 tabletter dagen før og miniklyster rett før undersøkelsen.
 • Dersom pasienten bruker blodfortynnende, og det er aktuelt å ta biopsi (vanligvis), bør pasienten konferere med fastlegen om det er trygt å holde pause etter følgende regler:
  • Plavix® og tilsvarende platehemmere seponeres ikke hvis de har vært i bruk < 1 år, ellers kan man vurdere stopp. 
  • Pradaxa®, Xarelto® og Eliquis® stoppes 2 dager før undersøkelsen, tidligere hvis redusert nyrefunksjon. Startes igjen etter 2 dager dersom det er gjort slyngereseksjon eller annen prosedyre som kan gi blødning.
  • Marevan® stoppes 5 dager før undersøkelsen. Pasienten måler INR 1 time før undersøkelsen. INR skal ligge under 1.8. Dersom pasienten har  høy tromboserisiko (hjerteklaff med flere) må man vurdere å dekke med lavmolekylært heparin. Start med dobbel dose Marevan® samme kveld.
  • Albyl-E® kan pasienten fortsette med.
 • Eventuelle andre morgenmedisiner kan tas som vanlig.

Dersom det er kontraindisert å seponere (for eksempel dobbel platehemmer), og det er god indikasjon for å gjøre undersøkelsen snarest mulig, må man i fellesskap med fastlege, eventuelt med hematolog, lage et skreddersydd opplegg.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020