Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Palliativ strålebehandling

Generelt

Palliativ strålebehandling gis ofte med større strålefraksjoner, og over kortere tidsrom, for eksempel 2 uker, eller som engangsfraksjon over en dag. Strålebehandling kan gis for å lindre eller forebygge symptomer fra en svulst.

Indikasjoner

  • Primærsvulster i endetarmen som ikke er aktuell for operasjon
  • Skjelettmetastaser
  • Hjernemetastaser
  • Bukveggsmetastaser

Mål

  • Lindring eller forebygging av symptomer, for eksempel smerter

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2017