Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kurativ strålebehandling ved tykk- og endetarmskreft

Generelt

Kurativ strålebehandling av tykktarmskreft

Strålebehandling ved tykktarmskreft benyttes sjelden, og blir derfor ikke videre beskrevet i denne prosedyren.

Kurativ strålebehandling av endetarmskreft

Kurativ strålebehandling har vært benyttet i mange år ved lokalavansert endetarmskreft. På grunn av den intermediære strålefølsomheten har ikke strålebehandling alene blitt regnet som potensiell kurativ behandling.

Tidligere ble strålebehandling gitt postoperativt hos pasienter med risiko for tilbakefall. Det er vist i flere studier at det er bedre effekt av å gi strålebehandling før kirurgi, og at det er mindre bivirkninger. Omtrent 30-40% av pasienter med endetarmskreft, får strålebehandling før kirurgi.

Som regel gis strålebehandling i fraksjoner på 2 Gy, og man gir behandling 25 hverdager, totalt 50 Gy. Effekten av strålebehandlingen blir bedre når den kombineres med kjemoterapi (5-FU regimer). Man kombinerer oftest strålebehandling med capecitabine tabletter eller FLV kur intravenøst. Det gir bedre effekt på svulsten, og lite tilleggsbivirkninger (4).

For enkelte pasienter kan det være hensiktsmessig å gi strålebehandling over en kortere periode, i større fraksjoner. Man gir da 5 Gy på 5 hverdager, totalt 25 Gy.

Indikasjoner

Preoperativ strålebehandling

  • Preoperativ strålebehandling, 2 Gy x 25, med kjemoterapi anbefales ved T4 svulst eller der avstanden fra svulsten til mesorektale fascie (vurdert på MR bekken) er ≤ 3 mm. Det gis også dersom det er spredning til lymfeknuter utenfor mesorektale fascie.
  • Hos eldre eller ved komorbiditet kan det være aktuelt å gi 5 Gy x 5.  Dette benyttes i økende grad også dersom det foreligger spredning, man kan da gi mer kjemoterapi og strålebehandling over kortere tid.
  • Ved lokalt tilbakefall bør en oftest gi strålebehandling før operasjon. Dersom pasienten tidligere har fått strålebehandling til området, kan en vurdere rebestråling. Behandlingen gis i enkelte tilfeller delt på to dagsdoser (hyperfraksjonert) for å skåne normalvev.

Postoperativ strålebehandling

Postoperativ bestråling kan gis når det ikke er gitt preoperativ bestråling ved:

  • T4 svulst
  • pre- eller peroperativ perforasjon av tumor eller nær tumor
  • mikro- eller makroskopisk tumorrest

Mål

Strålebehandlingen gis oftest for at svulsten skal bli mindre, slik at en lettere oppnår radikal kirurgi med gode marginer. Dette er vist å være viktig for å hindre lokalt tilbakefall av sykdommen, og kan også bidra til bedre overlevelse.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2017