Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved lokalavansert tykktarmskreft

Oppfølging

 • Pasienten mobiliseres så tidlig som mulig.
 • Pasienten kan begynne å drikke og spise 1. postoperative dag.
 • Blærekateter fjernes 1. postoperative dag, eller når pasienten er mobilisert.
 • Et eventuelt dren fjernes når det ikke lengre kommer friskt blod, vanligvis 2.–3. dag.
 • Epiduralkateter fjernes vanligvis 2.–3. dag, og pasienten får perorale analgetika.
 • Tidspunkt for utskrivning avhenger av type reseksjon og eventuelle komplikasjoner.

Komplikasjoner ved kirurgi

Tidlige

 • Kardio-pulmonale komplikasjoner er avhengig av pasientens allmenntilstand og inngrepets varighet og skånsomhet.
 • Ved kolonreseksjon er postoperativ mortalitet 0–2%.
 • Anastomoselekkasje kan forekomme.
 • Lekkasje fra blære/ureter forekommer.

Sene

 • Ventralhernier i abdominalsåret forekommer.
 • Postoperativ ileus forekommer.
 • Funksjonelle sekveler avhenger av de reseserte organer.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020