Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved lokalavansert tykktarmskreft

Gjennomføring

  • Det legges vanligvis et midtlinjesnitt som svinges til høyre for umbilicus.
  • Svulst med affiserte tilleggsorganer fjernes.
  • Abdomen skylles med cytotoksisk løsning dersom det er mulighet for peritoneal gjennomvekst, eller det har vært peroperativt søl av tarminnhold.
  • Abdomen lukkes.
  • Dren legges kun ved fare for anastomoselekkasje eller blødning.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020