Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved lokalavansert tykktarmskreft

Forberedelser

  • Pasienten må være informert om at reseksjon ikke gjennomføres, dersom man ved inngrepet ser tegn til spredning i bukhulen.
  • Preoperativ tarmtømming gjøres ikke, da dette ikke bedrer hverken frekvens av anastomoselekkasje eller infeksjon.
  • Tromboseprofylakse 
  • Antibiotikaprofylakse
  • Epiduralkateter legges for postoperativ smertebehandling i 1–3 døgn.
  • Pasienten legges i ryggleie på operasjonsbordet.
  • Operasjonen utføres i narkose.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020