Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Rektumamputasjon med svinglapp

Oppfølging

 • Pasienten kan begynne å drikke og spise 1. postoperative dag.
 • Epiduralkateter fjernes vanligvis 2.–3. dag og pasienten får perorale analgetika.
 • Dren fjernes når det ikke lengre kommer friskt blod, vanligvis 2.–3. dag. Drenet til svinglappen skal tas når drensmengden er under 200 ml/døgn.
 • Blærekateteret beholdes til blæren tømmer seg spontant, slik at en stor blære ikke trykker på svinglappen og reduserer sirkulasjonen i denne.
 • På grunn av svinglappen skal pasienten være sengeliggende en ukes tid, og i denne tiden unngå å ligge flatt på ryggen.
 • Pasientene utskrives vanligvis etter cirka tre uker.

Komplikasjoner ved kirurgi

 • Ved rektumamputasjoner er postoperativ mortalitet 0-3%.
 • Kardiopulmonale komplikasjoner er avhengig av pasientens almentilstand, inngrepets varighet og skånsomhet.  
 • Ventralhernier i abdominalsåret forekommer.
 • Postoperativ ileus forekommer hos cirka 5%.

Skade av de autonome nerver i bekkenet kan gi :

 • blæreparese, oftest forbigående
 • ereksjon-  og ejakulasjonsproblemer
 • tørr skjede
 • nekrotisering av den muskulo-kutane svinglappen, og langsom tilheling av perinealsåret

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020