Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose ved kreft i tykk- og endetarm

Leveutsiktene har blitt stadig forbedret de siste 30 årene (18).  Fem års relativ overlevelse, som svarer omtrent til kreftspesifikk overlevelse er:

  • 90 % ved lokalisert sykdom (stadium I-II).
  • 76 % ved regional sykdom (stadium III).
  • 13 % ved fjernspredning (stadium IV).

Cirka halvparten av tilbakefallene oppstår innen to år, og to tredjedeler oppstår innen 3 år etter operasjonen. Tilbakefall senere enn 5 år er svært sjelden, men kan oppstå hos pasienter som har fått preoperativ strålebehandling.

De fleste tilbakefall kommer i form av fjernmetastaser. Lokalt tilbakefall oppstår hos cirka 5 %.   

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i tykk- og endetarm, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020