Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Pakkeforløp for kreft i tykk- og endetarm

 Kriterier for henvisning til pakkeforløp 

Det er begrunnet mistanke om kreft i tykk- og endetarm hos pasienter over 40 år med ett eller flere av følgende symptomer eller funn:

  • Uavklart blødning fra tarmen
  • Funn av tumor eller polypp ved ano-/rektoskopi eller rektal eksplorasjon
  • Endring av et tidligere stabilt avføringsmønster i mer enn fire uker

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til "Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft" og merkes i henhold til dette. Henvisningen skal inneholde opplysninger om:

  • Eventuell økt risiko for tarmkreft ut fra familie-anamnese
  • Detaljerte symptomer og funn fra objektive undersøkelser som abdominal palpasjon, rektaleksplorasjon, eventuelt rektoskopi samt gynekologisk undersøkelse hos kvinner
  • Hemoglobinverdi
  • Undersøkelse på okkult blod i avføringen
  • Opplysning om pasientens allmenntilstand, andre sykdommer og medisiner

Link til Helsedirektoratet

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020