Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsak til kreft i tykk- og endetarm

Cirka 95 % av all kreft i tykktarm/endetarm oppstår uten sikker årsak. Risikoen for å utvikle denne type kreft øker i takt med alder.

  • I cirka 20 % av tilfellene synes det som om det er en viss overhyppighet av kreft i tykktarm/endetarm i familien, uten at det er påvist arvelige genetiske faktorer.
  • Hyperplastiske polypper og adenomer utgjør de to vanligste polypptypene i tykktarmen. Bare adenomer kan utvikles til kreft. Malignitet forekommer i 1 % av polypper med diameter < 1 cm, og i 20–50 % av polypper med diameter > 2 cm. Malignitetsutvikling skjer hyppigst ved multiple polypper. 5–10 % av alle adenomer blir maligne dersom de forblir ubehandlet.
  • I cirka 20 % av tilfellene, vesentlig ved høyresidig tykktarmskreft, kan det påvises genetiske endringer i kreftcellene i form av mikrosatelitt instabilitet. Ved venstresidig tykktarmskreft påvises i en del tilfeller genetiske forandringer i form av kromosom instablitet.
  • Hereditær ikke-polypøs kreft (HNPCC) utgjør cirka 5 % av all kreft i tykktarm/endetarm. Adenomatøse polypper ved HNPCC utvikles til kreft hos cirka 20 % av pasientene. Den opptrer ofte assosisert med kreftformer som endometrie- og eggstokkreft, bukspyttkjertel-, mage-, tynntarms- og nyrekreft.
  • Familiær adenomatøs polypose (FAP) utgjør cirka 1 % av kreft i tykktarm/endetarm. Malignitetsutvikling skjer prinsipielt alltid i en eller flere av polyppene, men sjelden før 20 års alderen.
  • Inflammatorisk tarmsykdom disponerer for kreft i tykktarm/endetarm.
  • Pasienter bestrålt for gynekologisk kreft har 2–3 ganger høyere risiko for å utvikle kreft i tykktarm/endetarm.
  • Pasienter som tidligere har hatt kreft i tykktarm/endetarm, har dobbelt så stor risiko for å utvikle ny kreft et annet sted i tarmen.

Risikofaktorer

  • Høyt fettinntak, stekt mat, høyt forbruk av tobakk og alkohol, fedme og inaktivitet kan trolig assosieres med økt forekomst av kreft.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2015