Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsak til kreft i tykk- og endetarm

De flest tilfeller av kreft i tykk- og endetarm oppstår sporadisk, det vil si at det ikke er noen kjent arvelig (genetisk) disposisjon for å utvikle sykdommen. Man antar at 20-30 % av tilfellene kan være assosiert med arvelig disposisjon siden det er en familiær opphopning av krefttilfelle eller kreftsykdommen debuterer i ung alder, men man kjenner den genetiske feilen hos mindre enn 5 % av pasientene. 

Arvelige former

  • Lynch syndrom, HNPCC (hereditary, non-polyposis colorectal cancer; arvelig, ikke-polyppøs tarmkreft) påvises hos cirka 2-4 %  av pasientene med kreft i tykk- og endetarm. Genfeilen som ligger til grunn er kjent, og kan testes hos pasienten og eventuelt hos friske slektninger. Livstidsrisiko for utvikling av kreft hos person med Lynch syndrom er 60-80 %. Samme type genfeil gir økt risiko for kreft i livmor (endometriet) og eggstokker, bukspyttkjertel, magesekk, tynntarm  og nyre.
  • Familiær adenomatøs polypose (FAP) foreligger hos cirka 1 % av pasienter med kreft i tykk- og endetarm. Praktisk talt alle som har denne tilstanden, vil utvikle tarmkreft, oftest innen 30 års alder.
  • Attenuert adenomatøs polypose (AFAP) og MutYH-assosiert polypose (MAP) er sjelden.
  • Opp mot 15-25 % av alle pasienter har opphopning av tykk- og endetarmkreft i familien uten at de fyller kriteriene for Lynch syndrom eller har kjent genfeil.

Sporadiske former

Disse kreftsvulstene oppstår først som en polypp i tarmen. Det store flertallet av slike polypper vil gå tilbake av seg selv, men circa 10 % kan videreutvikles til kreftsvulst, vanligvis i løpet av  8-10 års tid. Polyppene som utvikler seg til kreft er enten adenomer eller spesielle varianter av hyperplastiske polypper kalt sagtakkede adenomer (serrated adenoma). Vanlige hyperplastiske polypper utvikler seg ikke til kreft.

Risikofaktorer

  • Miljø og livsstil - Høyt fettinntak, stekt mat, høyt forbruk av tobakk og alkohol, fedme og inaktivitet kan trolig assosieres med økt forekomst av sporadisk tarmkreft.
  • Inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs colit og Crohns sykdom) gir øket risiko for tarmkreft
  • Tidligere strålebehandling

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020