Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i tykk- og endetarm (tarmkreft)

Norge har høyere forekomst av kreft i tykk- og endetarm enn andre land i Europa og høyere enn i USA. Sykdommen er mye vanligere i i-land enn i u-land, og det er klare holdepunkter for at kosthold og livsstil er risikofaktorer.

Forekomst

I 2018 ble det registrert 4428 nye tilfeller av kreft i tykk- og endetarm, 3068 nye tilfeller av kreft i tykktarm og 1360 tilfeller i endetarm. Tarmkreft er nest hyppigste (etter brystkreft) kreftform hos kvinner, og nest hyppigste (etter prostatakreft) kreftform hos menn.

Gjennomsnittsalder ved diagnose er vel 70 år.

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i  i tykk- og endetarm (rektum), 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

 

 

Forekomst av kreft i tykktarm, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020