Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av testikkelkreft

Utredning av testikkelkreft omfatter:

 • anamnese
 • kliniske undersøkelser
 • billeddiagnostikk
 • blodprøver
 • biopsi
 • spermieprøver 

Anamnese

 • Har pasienten hatt testikkelkreft tidligere? 
 • Er det andre i familien med germinalcelletumor, spesielt mannlige førstegradsslektninger?
 • Foreligger det descensproblematikk?
 • Foreligger det infertilitetsproblematikk?
 • Har pasienten brukt anabole steroider?
 • Har pasienten tidligere gjennomgått lyske-/skrotalkirurgi (endret lymfedrenasje)?
 • Har pasienten opplevd endringer i seksuallyst eller potens?

Kliniske undersøkelser

 • Undersøkelse av testikkel, abdomen, lymfeknuter i lysker, axiller og på halsen, lungeauskultasjon    
 • Palpasjon av bryst med tanke på gynekomasti

Billeddiagnostikk

 • Ultralyd av testikkel, også motsatt testikkel er standard undersøkelsesmetode for å diagnostisere tumor testis.
 • CT thorax, abdomen og bekken for å kartlegge om det foreligger spredning. MR retroperitoneum utføres ved kontraindikasjoner til CT (kontrastallergi).
 • MR caput og columna-bekken gjøres hos pasienter i dårlig prognosegruppe samt ved klinisk mistanke om hjernemetastaser.

Blodprøver

 • Tumormarkører (APF, hCG, LDH). Skal måles preoperativt og postoperativt. Ved forhøyede postoperative tumormarkører, skal tumormarkører måles ukentlig med tanke på om de faller med tilfredsstillende halveringstid. Halveringstid av AFP skal være < 7 døgn og HCG < 3 dagn- Utilfredsstillende fall av tumormarkører postoperativt gir mistanke om metastatisk sykdom. Ved tilfredsstillende fall i tumormarkører, følges de fram til normalisering. 
 • Hormonprøver (FSH, LH, testosteron, SHBG). Fortrinnsvis om morgenen før kl.12, på grunn av døgnvariasjon.
 • Virusserologi (HIV, Hepatitt B/C, syfilis) med tanke på kryopreservering av sæd.

Alfa føtoprotein (AFP) er økt hos 50–70 % av pasientene med non-seminom mens seminomene ikke produserer AFP. Positive AFP-prøver utelukker derfor seminom. Noen pasienter har imidlertid som normalverdi lett forhøyet AFP. Et stabilt moderat forhøyet AFP-nivå er derfor ikke ensbetydende med testikkelkreft. hCG (human chorionic gonadotropin) er økt i 40–60 % av tilfellene med non-seminom og i 10–25 % av tilfellene med seminom.

LDH er en mindre spesifikk markør. Nivået av denne markøren kan være forhøyet hos 80 % av pasientene med metastatisk sykdom. Normale markørnivåer utelukker ikke forekomst av testikkelkreft.

Biopsi

 • Biopsi er vanligvis ikke nødvendig før orkiektomi, fordi ultralydundersøkelse ofte er tilstrekkelig for å fastslå om det er en malign tumor. Ved usikkerhet om dette, vil det bli gjort en åpen eksplorasjon av testikkel med frysesnittdiagnostikk.
 • Det skal tas biopsi av kontralaterale testikkel hos pasienter < 40 år med en eller flere av følgende: infertilitet, atrofisk testikkel (volum < 12 ml) eller kryptorkisme.
 • Biopsi fra begge testikler ved ekstragonadal germinalcelletumor, selv om ultralyd er normal. 

Spermieprøver

Kryopreservering av sæd i autorisert sædbank skal tilbys alle pasienter. Ønskes kryopreservering, bør dette gjøres før  orkiektomi, særlig hvis det er grunn til å anta at den tumorbærende testikkel er pasientens beste testikkel. Kryopreserververing etter orkiektomi er akseptabelt, hvis praktiske forhold tilsier det. Det skal uansett gjøres før kjemoterapi og retroperitoneal kirurgi. For pasienter som trenger umiddelbar kjemoterapi, prioriteres behandling foran kryopreservering.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020