Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved testikkelkreft

Adjuvant strålebehandling ved seminom stadium I anbefales ikke lenger som standardbehandling. I dag brukes cytostatika i form av en enkeltstående karboplatinkur. Behandlingen er enklere å gjennomføre, gir mindre akutte bivrkninger og er ikke forbundet med de samme senskader (sekundær kreft og benigne abdominale lidelser) som strålebehandling.

Dersom strålebehandling velges er det aktuelt ved seminom klinisk stadium I og IIB.

Pasienter med non-seminom skal vanligvis ikke ha strålebehandling. 

I tilfeller med ny primærtumor i testikkel hos pasienter som tidligere er orkiektomert og ved påvist carcinoma in situ,  er det aktuelt å vurdere tumorreseksjon framfor ny orkiektomi. Dette er mulig ved små tumorer, men da må imidlertid den kirurgiske behandlingen etterfølges av strålebehandling mot gjenværende testikkel med 2 Gy x 9, totalt 18 Gy. Bakgrunnen for å spare testikkelvev på denne måten er å kunne bevare testosteronproduksjonen, slik at substitusjonsbehandling ikke blir nødvendig.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018