Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved testikkelkreft

Oppfølging

Risikoorganer

Hud

  • Akutt dermatitt i scrotalhuden kan forekomme. Huden utsettes for fuktighet mellom fraksjonene på grunn av mange hudfolder på scrotum.

Slimhinner

  • Mucositt kan oppstå i uretra og rektum med dysuri og rektale symptomer.

Gastrointestinalkanalen

  • Kvalme, diaré og magesmerter

Generelt

  • Tretthet

Langtidsrisiko

  • Stråleindusert sekundær malignitet 
  • Diabetes Mellitus 
  • Bestråling av testikler vil medføre varig sterilitet. Sikker prevensjon under og første år etter behandling kan likevel være å anbefale som ved kjemoterapi. Testosteronproduksjonen kan synke flere år etter behandling og kontrolleres regelmessig. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020