Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved testikkelkreft

Gjennomføring

Seminom klinisk stadium I

Stråledose

  • 1,8 Gy x 14 (totalt 25,2 Gy) fordelt på 5 fraksjoner per uke til para-aortale lymfeknuter og ipsilaterale iliacale lymfeknuter.
  • 2 Gy x 10 (totalt 20 Gy) fordelt på 5 fraksjoner pr. uke til para-aortale lymfeknuter.

Hvis det foreligger en T4 tumor eller pasienten har gjennomgått tidligere inguinal eller scrotal kirurgi, skal strålefeltet inkludere ipsilaterale iliacale og inguinale lymfeknuter.

 

Seminom klinisk stadium II A

Stråledose

  • 2 Gy x 15 (totalt 30 Gy) fordelt på 5 fraksjoner per uke til para-aortale og ipsilaterale iliacale lymfeknuter.

Ved gjennomgått skrotal eller inguinal kirurgi og ved T4 tumor inkluderes inguinale lymfeknuter i målvolumet.

Seminom klinisk stadium II B

Stråledose

  • 2 Gy x 15 som ved klinisk stadium IIA med tillegg av boost mot forstørrede lymfeknuter med 2 Gy x 3.

Ved gjennomgått skrotal eller inguinal kirurgi og ved T4 tumor inkluderes inguinale lymfeknuter i målvolumet.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020