Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved testikkelkreft

Forberedelser

  • Pasienten plasseres i ryggleie
  • Fikseres i henhold til lokal praksis for å sikre reproduserbar posisjonering gjennom hele behandlingen.
  • Orkiektomiarret markeres med en blytråd.
  • Kontralaterale testikkel skjermes med bly hos pasienter i reproduktiv alder.
  • Penis flyttes ut av behandlingsfeltet.
  • Gonadedoseberegning gjøres for personer under 50 år. Ved para-aortalfelt er spesiell gonadeskjerming vanligvis ikke nødvendig.

Strålebehandlingsteknikk

Feltoppsett gjøres etter CT-veiledet 3-dimensjonal doseplan. Inntegningen av målvolum baseres på karenes forløp fordi spredning via lymfebaner følger kar som aorta, vena cava inferior, ipsilaterale nyrevene, og ipsilaterale bekkenvener (iliaca communis og externa).

Strålekvalitet

Minimum 10 MV fotoner.

Risikoorganer

Begge nyrer skal tegnes inn som risikoorganer. Ikke mer enn 25 % av den enkelte nyre skal ha mer enn 20 Gy stråledose.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020