Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved testikkelkreft

Definisjoner

Målvolum

 

 

 

 

Definisjoner av målevolum i henhold til ICRU
(International Comission on Radiation Units and Measurment)

GTV (Gross tumor volume)

Tumorvolum

Palperbar eller synlig/demonstrerbar utstrekning av malign vekst

CTV (Clinical target volume)

Klinisk målvolum

Vevsvolum som inneholder GTV og/eller subklinisk mikroskopisk malign sykdom

ITV (Internal Target Volume)

Målvolum

Volum som inneholder CTV pluss en indre margin som tar hensyn til indre bevegelser og endringer av CTV

 

 

PTV (Planning Target Volume)

Planleggingsvolum

Geometrisk volum som inneholder ITV med en setup margin som tar hensyn til antatte pasientbevegelser, samt variasjoner i pasientopplegging og feltinnstillinger
 

 

Målvolumer 

 

GTV (=Gross Tumour Volume)

 

 

Volumet av enhver forstørret metastatisk lymfeknute. 
 

CTV (=Clinical Target Volume)

 

 

 

CTV av den para-aortale regionen: Para-aortale lymfeknuter fra øvre grense av TH 12 til aortabifurkaturen og defineres som kombinert volum av vena cava inferior og aorta inklusive synlige lymfeknuter og ethvert GTV med 1,4 cm margin i alle retninger. Tilsvarende ipsilateral nyrevene volum uten lateral margin.

Hvis ipsilaterale iliacale lymfeknuter skal behandles, utvides CTV til det kombinerte volum av iliaca communis og iliaca externa karene ned til øvre begrensning av acetabulum inklusive synlige lymfeknuter og ethvert GTV med 1,4 cm margin i alle retninger. 

Ved tidligere inguinal eller scrotal kirurgi eller ved lokalavansert T4 tumor: Ipsilaterale iliaca communis, iliaca externa og inguinale lymfeknuter med marginer som beskrevet over inkluderes i målvolumet.

 

 

ITV (=Internal Target Volume)

 

 

 

Likt med CTV da organbevegelsen er neglisjerbar.

 

 

PTV (Planning Target Volume)

 

 

 Defineres etter ICRU.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020