Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved testikkelkreft

Generelt

Strålebehandling er ikke standardbehandling ved testikkelkreft, men kan være aktuelt ved seminom klinisk stadium I og II B som ikke er kandidater for kjemoterapi.

Pasienter med non-seminom skal vanligvis ikke ha strålebehandling.

Indikasjoner

Seminom klinisk stadium I og II A-B.

Mål

Adjuvant (klinisk stadium I)

Kurativt siktemål (klinisk stadium II A-B)

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020