oncolex logo
Utskriftsdato (25.9.2020)

Komplikasjonsbehandling ved testikkelkreft

Både medikamentell behandling og strålebehandling gir bivirkninger i varierende grad. Det er ofte nødvendig å sette i gang støttebehandling for å redusere plagene pasienten opplever.

Medikamentell behandling kan medføre

  • Kvalme i varierende grad. God profylakse og behandling er vesentlig. Se prosedyre.
  • Febril nøytropeni, på grunn av nedsatt immunforsvar. Feber er ofte det eneste symptom. Se prosedyre.
  • Behov for transfusjoner av SAG og trombocytter.

Strålebehandling kan medføre

  • Kvalme

Kryopreservasjon av sæd

Dersom det er mulig, får alle pasienter tilbud om nedfrysning av sæd hvis de skal ha tilleggsbehandling som kan påvirke fertiliteten. Kjemoterapi reduserer sædkvaliteten, men denne normaliseres ofte i løpet av 1–2 år. Cirka 71 % av alle testiikkelkreftpasientene kan få barn etter sin behandling (9). Se prosedyre