Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved testikkelkreft

Orkiektomi

Orkiektomi utføres der ultralydundersøkelsen og klinikk tilsier sikker malignitetsdiagnose. Ved tilfeller der den preoperative diagnosen er usikker, skal det gjøres en åpen eksplorasjon av testikkelen hvor det tas ut en kileformet biopsi til frysesnitt. Dersom frysesnittet bekrefter malignitet, skal det gjøres en radikal orkiektomi. 

Det kan i tillegg være aktuelt å ta biopsi fra den kontrarelaterte testis, for å vurdere om det foreligger carcinoma in situ-forandringer. Før orkiektomi bør det tas AFP, hCG og LD.

Dersom det er mulig, får pasienten tilbud om nedfrysing av sæd. Dette gjøres i de tilfeller der pasienten skal ha tilleggsbehandling som kan påvirke fertiliteten, eller dersom den andre testikkelen er atrofisk eller mangler.

Retroperitonealt glandeltoalett

Hos noen pasienter der det nødvendig med dette inngrepet etter ferdig cytostatikabehandling. Det utføres kun retroperitonealt glandeltoilette på non-seminom i stadium II, III og IV.

Dette er et omfattende inngrep. Det lages et lavt midtlinjesnitt fra rett nedenfor sternum og til nedenfor umbilicus. Lymfeknutene som er forbundet med den angrepede testikkelen blir fjernet. Foreligger det mistanke om metastaser, kontrolleres lymfeknutene kontralateralt.

Historisk sett var retroperitonealt glandeltoilette forbundet med betydelige postoperative komplikasjoner. En stor del av pasientene som fikk utført et slikt inngrep, opplevde retrograd ejakulasjon.  Dette har i den senere tid blitt redusert på grunn av bedre kirurgiske teknikker med tanke på nervesparende kirurgi og lymfedrenasje.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020