Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Retroperitonealt lymfeknutedisseksjon ved metastaserende testikkelkreft

Gjennomføring

Pasienten ligger i ryggleie. Det gjøres en snittføring fra sternum til forbi umbilicus. Tynntarmen med crøs dissekeres fritt fra Treske ligament til cøkum. Setter på Bookwalters hake. Tynntarmen pakkes i en tarmpose og leies utenfor bukhulen.

Venstresidig lymfeknutedisseksjon

  • Alt fettvev og glandler dissekeres fritt fra vena iliaca communis til cirka ureterkryssing. Det skal tas med resten av vas testikularis, retrograd løsning av fettvev fra bakre bukvegg og fra arteria iliaca communis opp til bifurkaturen.
  • Skån arteria mesenterika inferior. Dersom det er metastaser i dette området kan denne ofres.
  • Disseker fri ureter og sikre denne
  • Alt fettvev og glandler foran aorta dissekeres fritt fra aorta. Viktig å sikre lumbalkarene under utløsning opp mot nyrevenen.
  • Disseker fritt alt fettvev langs nyrevenen
  • Liger vas testikularis. Under disseksjonen kan man identifisere ganglier og nerver og tilstebe bevaringen av disse for å unngå retrograd ejakulasjon.

Høyresidig lymfeknutedisseksjon

I prinsippet er det samme prosedyre, men man jobber mer mot vena cava og i det aortocavale rom.

Total retroperitonalt lymfeknutedisseksjon

Dette vil i prinsippet omfatte begge sider og ofte må man dissekere både vena cava og aorta fra bakre bukvegg for å få med seg alle glandler.

Inngrepet avsluttes med full hemostase og lymfostase. Det legges inn dren etter operatørens vurdering. Tynntarm og crøs legges tilbake i bukhulen og peritoneum adapteres.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020