Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Retroperitonealt lymfeknutedisseksjon ved metastaserende testikkelkreft

Forberedelser

Pasienten skal være diskutert i et team bestående av urolog, onkolog og radiolog. Lokalisering av metastasene dokumenteres av radiolog. Onkologen skal legge fram sykehistorien og forklare utbredelsen av sykdommen ved primærdiagnosen og preoperativ medisinsk behandling. Teamet skal være enige i indikasjonen for operasjonen og hvor omfattende inngrepet skal være. Dette bestemmes ut fra hvor omfattende metastaseringen er vurdert til ut fra CT-bilder før og etter cytostatikabehandling. Inngrepet kan vurderes til total bilateral fjernelse av alt fettvev med glandler langs og bak vena cava og aorta, samt aortacavale rom eventuelt opp bak crus. Dersom metastaseringen er så omfattende at karkirurgi og/eller thoraxkirurgi kan bli aktuelt, må røntgenbilder diskuteres med kar/thorax kirurg.

 

  • God informasjon til pasienten
  • Tromboseprofylakse
  • Tarmtømming
  • Premedikasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020