Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Retroperitonealt lymfeknutedisseksjon ved metastaserende testikkelkreft

Generelt

Testikkelkreft metastaserer oftest lymfogent. Metastasene blir lokalisert i drenasjeområdet fra indre lyskeåpning langs vena iliaca communis til lateralt for vena cava ved høyresidig kreft og langs aorta ved venstresidig kreft. Metastaseringen holder seg lenge distalt for vena renalis på begge sider før den kan metastasere videre oppover under crus og videre til mediastinum.

Metastaseområdet på høyre side brer seg langs og rundt cava og aorto-cavale området, men kan "hoppe" over til venstre side i området distalt for vena renalis. På venstre side er metastaseområdet langs og rundt aorta og kan "hoppe" over til høyre side, oftest distalt for vena renalis.

Indikasjon

  • Testikkelkreft med metastaser til det retroperitonale rom.

Mål

  • Hovedmålet er kurasjon, men inngrepet har også diagnostisk betydning for å vite om det er resttumor i glandlene og om denne er malign/benign. Dette vil ha betydning for eventuell tilleggsbehandling og for oppfølgingsprosedyren.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020