Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Orkiektomi

Gjennomføring

 • Gjør et skråsnitt i lysken, inn til fascien.
 • Spalt fascien fra ytre lyskekanalåpning, helt opp forbi indre lyskekanalåpning.
 • Funikkel dissikeres fri i øvre tredjedel.
 • Kartang settes rundt funikkel.
 • Frigjør resten av funikkel og testikkel lukseres opp og ut av såret.
 • Dekk til insisjonen med kompress.
 • Ta ut en kileformet bit av tumor til frysesnitt. Er tumor så liten at den ikke kan klinisk identifiseres, kan peroperativ ultralyd sikre biopsi.

Dersom frysesnittet bekrefter malignitet, skal det gjøres en radikal orkiektomi.

 • Dissiker all cremasterfiber til vas testikularis er helt fri.
 • Skyv opp peritoneum fra karene.
 • Sett av vas retroperitonealt med god ligatur.
 • Sett av ductus på samme måte.
 • Lukk framre vegg av lyskekanalen og omhyggelig hemostase.
 • Plasser eventuell testikkelprotese i skrotum.
 • Lukk incisjon.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020