Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Orkiektomi

Forberedelser

  • Pasienten skal ha forstått hensikten med inngrepet og muligheten for at det kan bli utført en orkiektomi i samme narkose.
  • Pasienten må forespørres om han ønsker protese eller ikke.
  • Dersom solitær testikkel må pasienten informeres om sterilitet og muligheter for hormonsubstitusjon. 
  • Tromboseprofylakse.
  • Eventuelt planlegge biopsi av kontralateral testikkel.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020