Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Orkiektomi

Generelt

I de tilfeller etiologien ikke kan avklares klinisk, må det gjøres en åpen eksplorasjon av testikkelen. Ved verifisert malignitet ved frysesnitt skal det i samme anestesi gjøres radikal orkiektomi.

Inngrepet kan utføres i full narkose eller i spinalbedøvelse. Det er viktig at det er tilgang til frysesnitt service på operasjonsstua.  

Indikasjon

  • Avklare om klinisk uavklarte forandringer i en testikkel er en malign tumor og i så tilfelle, fjerne testikkelen.

Mål

  • Diagnostikk og kurasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020