Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved testikkelkreft

Den kliniske stadieinndelingen ved testikkelkreft baseres i Norge på Royal Marsden klassifikasjonen.

Modifisert Royal Marsden klassifikasjon for staduminndeling ved testikkelkreft

Stadium Sykdomsutbredelse 
I Ingen tegn til metastaser
IS/IMk+ Ingen tegn til metastaser, men førhøyede tumormarkører som stiger eller ikke normaliseres etter orkiektomi.
II Metastaser til infradiafragmatiske (intraabdominale) lymfeknuter

(A < 2cm, B 2-5 cm, C > 5 cm - ≤ 10cm, D > 10 cm)

III

Metastaser til supradiafragmatiske lymfeknuter

O Ingen abdominale lymfeknuter
ABCD som stadium II

IV

Ekstralymfatiske metastaser

L1 3 metastaser i lungene, ingen > 2 cm
L2 > 3 - ≤ 20 metastaser i lungene, ingen > 2 cm
L3 < 20 metastaser i lungene, en eller flere > 2 cm
L4 > 20 metastaser i lungene

H+ = levermetastaser, BR+ = hjernemetastaser,

Bo+ = skjelettmetastaser

TNM klassifikasjon

Internasjonalt benyttes TNM klassifiseringen for stadieinndeling, med en S-kategori som inkluderer nivå på tumormarkører etter IGCCCG (International Germ Cell Cancer Collaborative Group) klassifikasjonen.

pT: Patologisk stadieinndeling av primærtumor

 • pTx – primærtumor kan ikke vurderes (dersom radikal orkiektomi ikke er uført bruked Tx)
 • pT0 – ingen evidens for pirmærtumor (histologisk arrvev i testis)
 • pTis – intratubulær germinalcelleneoplasi (IGCNU)
 • pT1 – tumor begrenset til testis uten vaskulær/lymfatisk invasjon
 • pT2 – tumor begrenset til testis og epididymis med vaskulær/lymfatisk invasjon eller tumor invaderer bløtvev i hilus eller epidydimis eller penetrerer visceralt mesotel over tunica albugineas eksterne overlate
 • pT3 – tumor vokser inn i sædstrengen med eller uten vaskulær/lymfatisk invasjon
 • pT4 – tumor vokser inn i skrotum med eller uten vaskulær/lymfatisk invasjon

N: Regionale lymfeknuter, abdomen (klinisk og radiologisk klassifikasjon)

 • Nx – regionale lymfeknuter kan ikke vurderes
 • NO – ingen regionale lymfeknutemetastaser
 • N1 – metastase med en lymfeknute ≤ 2cm i største utbredelse og ≤ 5 positive lymfeknuter
 • N2 – metastase med en lymfeknute > 2 cm men < 5 cm i største utbredelse; eller > 5 postitive lymfeknuter; eller tegn til ekstranodal vekst
 • N3 – metastaser med en, eller flere, lymfeknuter med mer enn 5 cm i største diameter

Det finnes også en tilsvarende patologisk klassifikasjon pN.

M: Fjernmetastaser

 • Mx – fjernmetastaser kan ikke evalueres
 • M0 – ingen fjernmetastaser
 • M1 – fjernmetastaser
 • M1a – ikke-retroperitoneale lymfeknutemetastaser eller lungermetastaser
 • M1b – non-pulmonale organmetastaser

S: Serum tumormarkører etter orkiektomi

 • Sx – serum markøranalyser ikke tilgjengelig eller ikke utført
 • S0 – serum markøranalyser innen normale grenser

  LD (U/I)
  hCG (IU/I
  AFP (ng/ml)
  S1 <1,5 x ØRG* og
  <5000 og
  <1000
  S2 1,5-10 x ØRG* eller
  5000-50000 eller
  1000-10000
  S3 >10 x ØRG* eller
  > 50000 eller
  > 10000

Ved klassifiseringen av testikkelkreft skal det i tillegg til stadieinndelingen tas hensyn til hvilken risikoprofil eller prognosegruppe pasienten tilhører. Stadium I har histologiske risikoprofiler, de andre stadiene har prognosegrupper. Dette gjelder både non-seminom og seminom. Risikoprofiler sier noe om risikoen for spredning, mens prognosegrupper sier noe om prognosen ved metastatisk sykdom.

Seminom

Risikoprofiler ved ikke metastaserende sykdom, stadium I

 • Lav risikoprofil - ikke invasjon av rete testis samt tumorstørrelse ≤ 4 cm 
 • Høy risikoprofil - invasjon av rete testis og/eller tumorstørrelse  ≥ 4 cm

 

Prognosegrupper ved metastaserende sykdom, stadium II, III, IV. Etter International Germ Cell Cancer Collaborative Group’s klassifikasjon.

God prognosegruppe

90 % av pasientene.

Alle de følgende kriterer: 

 • Alle primærlokalisasjoner
 • Ingen ikke-pulmonale viscerale metastaser
 • Uansett hCG og LD og normal AFP

Intermediær prognosegruppe

10 % av pasientene.

Alle de følgende kriterier:

 • Alle primærlokalisasjoner
 • Ikke-pulmonale viscerale metastaser
 • Uansett hCG og LD og normal AFP

Dårlig prognosegruppe

Ved seminom klassifiseres ingen pasienter i dårlig prognosegruppe.

Non-seminom

Risikoprofiler ved ikke metastaserende sykdom, stadium I

 • Lav risikoprofil - ingen karinnvekst
 • Høy risikoprofil - karinnvekst

Prognosegrupper ved metastaserende sykdom,stadium II, III, IV. Etter International Germ Cell Cancer Collaborative Group’s klassifikasjon (10)

God prognosegruppe 

56 % av pasientene.

Alle de følgende kriterier:

 • Primærtumor i testis/retroperitoneum
 • Ingen ikke-pulmonale viscerale metastaser
 • AFP < 1000 ng/ml
 • hCG < 5000 IE/l (1000ng/l)
 • LD < 1,5 x ØRG (øvre referansegrense)

Intermediær prognosegruppe

 28 % av pasientene.

Alle de følgende kriterier:

 • Primærtumor i testis/retroperitoneum
 • Ingen ikke-pulmonale viscerale metastaser
 • AFP ≥ 1000 og ≤ 10 000 ng/ml
 • hCG ≥ 5000 og ≤ 50 000 IEe/l
 • LD ≥1,5 og ≤10 x ØRG*

Dårlig prognosegruppe 

16 % av pasientene.

En av  følgende kriterier:

 • Primærtumor i mediastinum
 • Ikke-pulmonale viscerale metastaser
 • AFP > 10 000 ng/ml
 • hCG > 50 000 IE/l (10000ng/ml) 
 • LD > 10 x ØRG* 

 

Internasjonalt benyttes ulike enheter. Omregningsformelen fra biologiske enheter (IE) til SI-systemet for AFP er: 1kIE/l = 1,4 ng/ml.

* Øvre referansegrense

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020